Συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω χιονιού και παγετού, ποιοι δρόμοι επηρεάζονται