Στα -€26,6 δισ η διεθνής καθαρή χρηματοοικονομική θέση της Κύπρου το 2022