Μονή Αββακούμ: Ζητούν υποχρεωτική παύση της ανακριτικής διαδικασίας οι δικηγόροι