Εγκρίθηκε Πρωτόκολλο Ευρωμεσογειακής συμφωνίας με συμμετοχή της Αιγύπτου

Τρίτη, 23/4/2024 - 18:41
Μικρογραφία

Εγκρίθηκε την Τρίτη με 456 υπέρ, 53 κατά και 90 αποχές από τους Βουλευτές τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Πρωτόκολλο της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας για συμμετοχή της Αιγύπτου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να θεσπίσει τους οικονομικούς και τεχνικούς κανόνες, που θα επιτρέψουν στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ.

Το πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα προγράμματα για τα οποία οι σχετικές συστατικές νομικές πράξεις προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ενώ το οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίζεται με το πρωτόκολλο καθορίζει τις αρχές της οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, τις λεπτομέρειες για την καθιέρωση της συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα της Ένωσης (σύνδεση με αυτό) και τη συμμετοχή της Αιγύπτου στη διακυβέρνηση των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Επιτρέπει επίσης στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου να λαμβάνει βοήθεια, ιδίως χρηματοδοτική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή της στα προγράμματα.

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Αιγύπτου σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ένωσης, ιδίως η χρηματοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβάλει η Αίγυπτος, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, θα πρέπει να καθοριστούν με συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών της Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος συνεισφέρει οικονομικά στα προγράμματα στα οποία συμμετέχει και στις σχετικές δαπάνες διαχείρισης, εκτέλεσης και λειτουργίας στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

Πηγή
ΚΥΠΕ