Κανόνες για ταχύτερη αξιολόγηση και διάθεση νέων φαρμάκων προτείνει η Κομισιόν

Παρασκευή, 24/5/2024 - 12:01
ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Νέους κανόνες για τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες για κοινές κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ προτείνει η Κομισιόν, με στόχο τη διευκόλυνση και την επίσπευση της πρόσβασης των ασθενών σε νέα φάρμακα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Η καινοτομία και η τεχνολογία αποτελούν βασικούς μοχλούς για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και για την παροχή φαρμάκων στους ασθενείς» ανέφερε σχετικά η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου σε γραπτή δήλωση.

«Θέλουμε αυτές οι ιατρικές τεχνολογίες να φτάνουν στους ασθενείς μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ισότιμα. Η σημερινή έγκριση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη διευκόλυνση της καλύτερης πρόσβασης των ασθενών σε όλη την Ευρώπη σε τεκμηριωμένη υγειονομική περίθαλψη και καινοτόμες τεχνολογίες» τόνισε.

Οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις θα ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο του 2025 για φάρμακα με νέες δραστικές ουσίες για τη θεραπεία του καρκίνου και για φάρμακα προηγμένων θεραπειών.

Ειδικότερα, οι κανόνες προβλέπουν την κοινοποίηση επιστημονικών στοιχείων μέσω εκθέσεων αξιολόγησης στις αρχές των κρατών μελών, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου. Οι εθνικές αρχές θα μπορούν έτσι να αξιολογούν και να αποφασίζουν πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά για τη χρήση των φαρμάκων στα εθνικά συστήματα υγείας όταν αυτά αρχίζουν να διατίθενται στην αγορά.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (Health Technology Assessment - HTA) ο οποίος ρυθμίζει την αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης από ολόκληρη την ΕΕ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νέων φαρμάκων σε σύγκριση με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ήδη, και στηρίζει τα συστήματα υγείας των κρατών μελών στη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών. Οι σημερινοί κανόνες αποτελούν την πρώτη από έξι πράξεις που θα εκδοθούν φέτος στο πλαίσιο του κανονισμού HTA.

Πηγή
ΚΥΠΕ