Κυριακίδου: Η ΕΕ προτείνει λύσεις με την Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία

Τετάρτη, 30/11/2022 - 19:58
Μικρογραφία

Λύσεις για την προστασία των πολιτών από απειλές σε θέματα δημόσιας υγείας σε παγκόσμια κλίμακα φέρνει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, παρουσιάζοντας τη νέα Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ και την Επίτροπο Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν.

«Η υγεία είναι η βάση της ευημερίας για τους πολίτες μας και αναγκαία για τη σταθερότητα των οικονομικών και των κοινωνιών μας. Η πανδημία ήταν μια ισχυρή υπενθύμιση για το πόσες διασυνδέσεις υπάρχουν παγκόσμια στον τομέα της υγείας», σημείωσε η κ. Κυριακίδου.

Όπως είπε, με την Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία η ΕΕ χτίζει πάνω στα διδάγματα της πανδημίας και εφαρμόζει πολιτικές «για προστασία των πολιτών σε παγκόσμια κλίμακα».

«Θα το κάνουμε με το να εργαστούμε προς την κατεύθυνση του καλύτερου εντοπισμού απειλών, νέους κανόνες για αποτελεσματική διαχείρισή τους, πιο ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες, και προς μια πιο ανθεκτική παγκόσμια διακυβέρνηση για εγγυημένα αποτελέσματα, με έναν ισχυρό και με λογοδοσία Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο επίκεντρο», πρόσθεσε.

«Αγκαλιάζουμε το καθήκον μας να αναλάβουμε ηγετική θέση στην ενίσχυση των προτύπων υγείας παγκόσμια» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία τοποθετεί την υγεία στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, προωθώντας βιώσιμες και ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ ίσων με την αξιοποίηση της πολιτικής της Παγκόσμιας Πύλης (Global Gateway) της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική αποτελείται από τρεις προτεραιότητες στα θέματα παγκόσμιας υγείας: Την εξασφάλιση καλύτερης υγείας και ευημερίας για τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και την προώθηση της παγκόσμιας υγειονομικής κάλυψης, και την πρόληψη και καταπολέμηση απειλών στην υγεία όπως τις πανδημίες μέσω μιας συνεκτικής ενιαίας προσέγγισης για τα θέματα υγείας.

Μεταξύ των στόχων βρίσκεται και η κάλυψη των ελλείψεων όσων αφορά την επίτευξη των Παγκόσμιων Αναπτυξιακών Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της συνολικής υγειονομικής κάλυψης, της ενίσχυσης της υγειονομικής φροντίδας και της αντιμετώπισης των βαθύτερων απειλών για την υγεία όπως η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά και η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Όπως σημειώνεται, η στρατηγική εστιάζει σε τρεις παράγοντες που θα ενισχύσουν τη βελτίωση της υγείας παγκόσμια: τη ψηφιοποίηση, την έρευνα και την ύπαρξη ενός ικανού εργατικού δυναμικού.

Ευρύτερα όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα της υγείας και την προστασία από απειλές, η Παγκόσμια Στρατηγική εισηγείται μια σειρά δράσεων για πιο ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φαρμακευτικών συστημάτων και δυνατοτήτων παραγωγής, για προώθηση ισχυρών και δεσμευτικών διεθνών κανονισμών για τις πανδημίες, καλύτερη παρακολούθηση και εντοπισμό παθογόνων οργανισμών και μια προσέγγιση που να αξιοποιεί τις διασυνδέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος, της υγείας ζώων και φυτών και την ανθρώπινη υγεία.

Τέλος, η στρατηγική όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση σε θέματα υγείας προβλέπει ενίσχυση του ΠΟΥ και εμβάθυνση της συνεργασίας μέσω των G7, των G20 και άλλων περιφερειακών και παγκόσμιων οργανισμών, την επέκταση των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ για θέματα υγείας μέσω των προγραμμάτων του Global Gateway, την αξιοποίηση του συγκριτικού μεγέθους και πλεονεκτήματος της «Ομάδας Ευρώπη», δηλαδή της ΕΕ και των κρατών μελών, στη διεθνή σκηνή, και τέλος την προώθηση νέων τρόπων χρηματοδότησης και κοινών διεθνών επενδύσεων.

Πηγή
ΚΥΠΕ