Κοινή προσπάθεια Κύπρου-ΗΠΑ για να ξαναζωντανέψει η Αμάλθεια