Κλάδο Προσωπικού Υπηρεσίας Ασύλου ίδρυσε η ΙΣΟΤΗΤΑ