Ο πόλεμος στο Ισραήλ άλλαξε τους σχεδιασμούς της Κύπρου για χειμερινό τουρισμό