Αντιπαραθέσεις στη Βουλή για Ισραήλ με αφορμή συμφωνία για συμπαραγωγή ταινιών