Πώς επηρεάζονται καύσιμα και επιτόκια από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή