Υπουργός Γεωργίας: Κρίσιμος ο ρόλος του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-27