Έτοιμος να συζητήσει θέματα συνεργασίας «στη βάση της ισότητας» ο Τατάρ