Κατεχόμενα: Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα συμπεράσματα του ΕΚ