Τον απέκλεισαν από τα γήπεδα και θα πληρώσει πρόστιμο €600 για επεισόδια