Άγρια συμπλοκή καταδίκων στις Κεντρικές, τραυματίστηκαν δεσμοφύλακες