"Πνιγμένη" στα αυτοκίνητα η Κύπρος, 4η κατ' αναλογία πληθυσμού στην ΕΕ