Επίσημη η επιστροφή των διαιτητών στα καθήκοντα τους