«Καραβίδας»: «Κάποιοι βιάστηκαν να μας θάψουν πριν πεθάνουμε»