Σήμερα η ανάδειξη των νέων μελών του κοινοτικού συμβουλίου στην Κρήτου Τέρρα