«Δεν πρόκειται να δοθεί άδεια κατεδάφισης» του ιστορικού ωδείου Σόλωνα Μιχαηλίδη