«Δεν υπάρχουν στοιχεία για αίτημα μεταφοράς» αμερικανικών πυραύλων μέσω Κύπρου