Οι «αρκούντως ευέλικτες» παράμετροι του Λονδίνου για το Κυπριακό