«Δεν συμβιβαζόμαστε με κατοχή, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις»