Ανοικτό το ενδεχόμενο τριμερούς με ΓΓ ΟΗΕ, πληροφορείται το ΚΥΠΕ