«Η Κύπρος συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ και Αιγύπτου»