Κυπριακές τράπεζες πάγωσαν λογαριασμούς λόγω κυρώσεων