Με συνάξεις και διαδικτυακές συζητήσεις ο προεκλογικός των Αρχιεπισκοπικών