Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κτίριο στη Λευκωσία