Ναυάγησε το Κερύνεια - Ελευθερία, σωτήρια η παρέμβαση του ΚΣΕΔ Λάρνακας