Στις αρχές Μαΐου η επόμενη κάθοδος Κουεγιάρ για συντονισμό στο Κυπριακό