Χαρτσιώτης: Πρώτιστος στόχος η εξασφάλιση της δημοσίας τάξης και ασφάλειας