Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ώρες η θανατική ανάκριση