Υπόθεση Θανάση: Γραπτή η μαρτυρία που κάνει λόγο για ομολογία του φόνου