Επεκτείνονται οι επιχειρήσεις, οι Ισραηλινοί αλώνουν ολόκληρη τη Γάζα