Μπαίνουν με μοτοσικλέτες και οχήματα και...καταστρέφουν το μωβ λιβάδι της Κλήρου