Βρήκαν άλλα τρία κομμάτια του τεμαχισμένου αγάλματος σε χωράφι στην Τρεμιθούσα