Τραμπ: Τάζει στους πετρελαιοβιομήχανους για να στηρίξουν την εκστρατεία του