Προειδοποιεί το ΤΟΜ: «Μην μείνετε τελευταία μέρα» για τις άδειες κυκλοφορίας