"Ναυαγεί" το Λιμάνι-Μαρίνα Λάρνακας, δεν κατεβλήθη η εγγυητική