Πρώτα Λονδίνο, μετά Λευκωσία: Στην Κύπρο 11 ή 12 Μαρτίου η Ολγκίν