Αφαίρεσαν τα όπλα από 300 επικίνδυνους πολίτες μέσα σε δύο χρόνια