Διορία μέχρι τον Απρίλιο για ικανοποίηση των αιτημάτων της δίνει η ΟΣΑΚ