Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, κυρίαρχο θέμα στην σύνοδο της G7