Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αξίας 325 εκατ. δολ.