Δημιουργείται Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας στην Κύπρο