Έτσι θα υπερασπιστούν τον Οδυσσέα οι δικηγόροι του έναντι της αίτησης για παύση