Ενήμεροι όλοι για το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου Ακάμα, λέει η εταιρεία