Γιατί δεν πήραν πριν 10 χρόνια την άδεια του γιατρού που παρενόχλησε ασθενή;