ΠΙΣ: Να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί για παράνομες χρεώσεις από ειδικούς γιατρούς